Anh hùng Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập là ai?

Có một người Hy Lạp đã tự nguyện đứng vào hàng ngũ Việt Minh, đi suốt cuộc trường chinh chống thực dân Pháp và sau đó tiếp tục cống hiến cho cách mạng Việt Nam đến hơi thở cuối cùng, trở thành người nước ngoài duy nhất được Nhà nước Việt Nam phong tặng Danh … Đọc tiếp Anh hùng Kostas Sarantidis Nguyễn Văn Lập là ai?